D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic formaran part d'un fitxer responsabilitat de LUIS D. OLLÉ ARROLA. Si ho desitja, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades adreçant-se a "LUIS D. OLLÉ ARROLA - C/ Joan Andreu i Garriga, 5, 43007 Tarragona, España" o, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic info@conductalia.cat.