Tinc la convicció personal que tots els accidents i malalties del treball es poden evitar i que existeixen sobrades raons per fer-ho. Però per aconseguir-ho cal que abordem el canvi efectiu en les conductes de tots els treballadors.

"Aquell que mai ha fracassat, és perquè tampoc mai ha intentat res."
O.G. Mandino

Visc a la ciutat de Tarragona on vaig néixer el 1967, amb la meva dona Consol i les meves dues filles, Amelia i Valeria. Titulat en Enginyeria tècnica i màster en les 3 especialitats tècniques preventives, m'he dedicat de forma exclusiva a la PRL des de l'any 1990, realitzat funcions com a tècnic de prevenció, coordinador de seguretat i salut en obres, formador, auditor, perit judicial, consultor i responsable tècnic de Serveis de prevenció propi i aliè.

Crec que a Espanya hem estat enfocant la PRL durant molts anys d'una forma diguem-ne tradicional, destinant gran quantitat de recursos a millorar les condicions de treball en compliment de les obligacions legals. Però tot i aconseguint reduir el nombre d'accidents hi ha encara moltes empreses que segueixen tenint altes taxes d'accidentalitat, que les situen a la cua dels països desenvolupats.

Tinc la convicció personal que tots els accidents i malalties del treball es poden evitar i que existeixen sobrades raons per fer-ho. Però per aconseguir-ho cal que abordem el canvi en les conductes de tots els treballadors, des del director o gerent fins al Operari que es troba a peu de màquina, passant per tota la cadena de comandaments intermedis.

En els últims anys m'he dedicat a conèixer i utilitzar les tècniques destinades al canvi de les conductes insegures, aprenent d'aquells que porten molt més temps que nosaltres acumulant èxits en aquest camp. Ara em trobo en disposició de transferir aquest coneixement a aquelles organitzacions que ho desitgin, independentment de la mida i del sector d'activitat al qual pertanyen.