OBSERVA-lia

Programa destinat a emetre de forma proactiva un feedback constructiu als empleats sobre l'observació sistemàtica (planificada i freqüent) de les seves conductes durant la realització del treball, contribuint a reforçar les conductes segures ia corregir les insegures.

  • Qui l'aplica: Tota la cadena de comandament, des del gerent fins al comandament directe (evoluciona integrant a personal de 1a línia).
  • Nivell de dificultat: Mitjà
  • Freqüència d'aplicació: Mitjana
  • Termini per aconseguir efectes: Mitjà
  • Potencial d'impacte sobre les conductes: Alt