LIDERA-lia

Programa dirigit a motivar conductes segures mitjançant l'emissió de determinats comportaments per part de la cadena de comandament, que transmeten a les persones que les observen el valor que té la seguretat i salut a l'empresa.

  • Qui l'aplica: Tota la cadena de comandament, des del gerent fins el comandament directe.
  • Nivell de dificultat: Alt
  • Freqüència d'aplicació: Continua
  • Termini per aconseguir efectes: Curt
  • Potencial d'impacte sobre les conductes: Molt alt