CONCIENCIA-lia

Programa per al disseny i llançament de campanyes dirigides a promoure conductes segures en el treball a través de la presa de consciència davant de determinats riscos i la formació d'actituds positives.

Les campanyes es dissenyen per aconseguir certs objectius en un determinat col·lectiu, existint una àmplia varietat d'instruments de comunicació amb els quals treballar aquests objectius, com ara cartellística i díptics, vídeos corporatius, marxandatge, teatre interactiu, jornades de seguretat, etc.

  • Qui l'aplica: Equip ad-hoc
  • Nivell de dificultat: Mitjà
  • Freqüència d'aplicació: Baixa
  • Termini per aconseguir efectes: Baix
  • Potencial d'impacte sobre les conductes: Mitjà