COMUNICA-lia

Programa dirigit a establir un canal directe per a la comunicació i resolució de qualsevol risc detectat per part del personal al centre de treball, implicant tota l'organització en la millora de les condicions de treball.

  • Qui l'aplica: Tota l'organització
  • Nivell de dificultat: Mitjà
  • Freqüència d'aplicació: Mitjana-alta
  • Termini per aconseguir efectes: Mitjà
  • Potencial d'impacte sobre les conductes: Mitjà