COMPANY-lia

Programa destinat a promoure un compromís entre parelles de companys de treball, consistent en vetllar mútuament entre ells per la seva seguretat i salut durant el treball.

  • Qui l'aplica: Personal de 1a línia (voluntari)
  • Nivell de dificultat: Mitjà
  • Freqüència d'aplicació: Mitjana
  • Termini per aconseguir efectes: Mitjà
  • Potencial d'impacte sobre les conductes: Mitjà