APREN-lia

Programa destinat a la detecció, comunicació i anàlisi dels incidents, accidents i malalties produïdes pel treball per a la subsanació de les seves causes i l'aprenentatge col·lectiu a través de l'experiència compartida.

  • Qui l'aplica: Tota la cadena de comandament
  • Nivell de dificultat: Mitjà-alt
  • Freqüència d'aplicació: Mitjana
  • Termini per aconseguir efectes: Mitjà-alt
  • Potencial d'impacte sobre les conductes: Sota-mitjà