Disseny i implantació de programes

Conductalia posa a la seva disposició una àmplia varietat de programes dirigits exclusivament a prevenir les conductes de risc en el treball, que ja s'apliquen amb gran èxit en moltes empreses.

Partint de de la premissa que les necessitats de cada empresa poden requerir diferents programes i que la implantació de cada programa s'ha d'adequar a les característiques de cada organització, Conductalia aporta el coneixement i experiència que li assegurarà no començar des de zero. En alguns casos, també es tractarà d'utilitzar, reenfocar o millorar les eines ja existents a l'empresa.

Seguint el full de ruta acordada en el Pla estratègic per a la Prevenció de conductes de risc, s'establirà el corresponent calendari d'implantació que contempli aspectes com ara:

  • Constitució i funcionament de l'equip de llançament.
  • Rol de la Direcció.
  • Participació del personal de l'empresa en el programa.
  • Documentació relacionada (manual, procediment, registres, etc.).
  • Formació i entrenament per a l'exercici del programa.
  • Pla de comunicació del llançament del programa.
  • Gestió operativa de l'activitat (programació, seguiment, mesurament i revisió).