Desenvolupament de competències

L´experiència ens demostra que tan important és conèixer i saber aplicar les tècniques relacionades amb els programes d'intervenció, com ho són les habilitats del comandament per comunicar, ensenyar, persuadir i motivar de manera efectiva a les persones amb les quals interactua.

Proposem dissenyar un programa ad-hoc per al desenvolupament de les habilitats personals clau en l'acompliment dels programes dirigits a la prevenció de conductes de risc, denominat PCRT- Skills, en el qual s'inclouen les següents competències:

  • Autocontrol emocional
  • Comunicació assertiva
  • Persuasió i motivació
  • Solució de conflictes
  • Estil de comandament
  • Instrucció i capacitació

En funció de les competències requerides en els programes implementats i les competències disponibles en els membres de l'organització, avaluades prèviament, dissenyem un programa formatiu destinat a cobrir les necessitats detectades. Un cop aplicat aquest programa, és avaluat per mesurar els resultat obtinguts.

El programa es desenvolupa emprant diverses tècniques educatives, des de xerrades, tallers participatius, role playing, estudi de casos, coaching i mentoring, teatre interactiu, etc. buscant sempre mantenir una adequada proporció d'activitats que prioritzin l'experimentació pròpia.