Assessorament estratègic

Quan s'esgoten les estratègies enfocades a la millora de les instal·lacions, els procediments de treballs, la capacitació del personal i els mitjans de protecció, és el moment de desplegar l'estratègia enfocada cap a les actituds i comportaments de les persones.

Si entenem la cultura com "la manera en què fem les coses aquí", podem afirmar que cada organització té una determinada cultura preventiva, sigui quina sigui aquesta, que sosté determinats resultats en seguretat i salut. Hi ha diversos models que identifiquen els trets que caracetrizan la cultura preventiva d'una organització a mesura que aquesta evoluciona. En el model de Bradley es diferencien 4 etapes:

  • En l'etapa pendent les persones de l'empresa actuen bàsicament per instint natural, la seguretat és responsabilitat del Departament de prevenció i la Direcció només actua decididament quan ocorre un accident greu, buscant els culpables. El compliment de les obligacions reglamentàries és aparent, intentant evitar sancions. Advertir un company que està treballant de forma insegura et pot sortir car. En aquesta etapa l'accidentalitat de l'empresa és molt elevada, per sobre de la mitjana del sector i el Zero es veu impossible i irreal.
  • En l'etapa dependent la Direcció assumeix la responsabilitat de reduir els accidents i els comandaments rendeixen comptes davant la Direcció per l'acompliment en les funcions assignades, especialment la de vigilància. Les persones treballen de forma segura, complint els procediments i normes, però només quan se senten vigilades i perceben que poden tenir problemes. Els resultats que s'aconsegueixen en aquesta etapa s'acosten als que té la mitjana del sector i el Zero es veu difícil.
  • En l'etapa independent les persones es comporten de forma segura perquè estan convençudes que és una bona manera de satisfer els seus propis interessos, ja siguin evitar lesions, aconseguir reconeixement, col·laborar o contribuir, realitzar-se professionalment, protegir els interessos de la família, etc., i ho segueixen fent tot i que no perceben que els seus comandaments estiguin vigilant. La Direcció ha establert mecanismes que permeten la participació de les persones en les activitats preventives. Ara les conductes segures també s'observen fora de l'empresa. En aquesta etapa les ràtios d'accidentalitat ja es troben per sota de la mitjana del sector i el Zero es veu possible.
  • En l'etapa interdependent les persones no només es preocupen per si mateixes sinó també dels seus companys, perquè són conscients que treballant en equip se senten més segures. Apareix un sentiment d'orgull i la seguretat es defineix com la manera que tenim de treballar aquí. Les persones s'han integrat en les funcions preventives i prenen part en les decisions que afecten als seus equips. En aquesta etapa l'organització no només aconsegueix resultats excel·lents sinó que és capaç de mantenir-los en el temps. El Zero és sostenible.

Aquest i altres models ajuden a les organitzacions a respondre preguntes del tipus ¿En quina etapa es troba actualment l'organització ?, En quina etapa l'organització contribuirà millor als interessos de les persones i l'empresa ?, hi ha alguna pla per aconseguir-ho? . En Conductalía podem donar-li guia per trobar respostes a aquestes qüestions facilitant diagnòstic, posicionament i planificació estratègica de manera que la cultura preventiva de la seva organització evolucioni fins a aconseguir i mantenir resultats excel·lents en seguretat i salut, que contribueixin clarament a millorar la competitivitat de la seva empresa.

Modelo de madurez conductual según Bradley
Documents adjunts: